preloader
ویرایش محتوا

درباره ما

کلینیک شاهان بر این باور است که آموزش تکنولوژی های بروز دنیای پوست و مو موجب ارتقا کیفیت در ارائه خدمات می باشد.

با ما تماس بگیرید

روش FIT چیست؟ بررسی کاشت مو به روش FIT

دسته: مقاله

کاشت مو به روش SUT

کاشت مو به روش SUT

کاشت مو به روش SUT چگونه است ؟ ویژگی بارز این تکنیک استفاده از ابزارهای مدرن و میکروموتورهای اتوماتیک است. در روش‌های دیگر کاشت مو مانند کاشت مو به روش FIT از هولدرهای دستی استفاده می‌شود. از آنجایی که این روش توسط…